DK 60 obwodnica Łącka

Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60

NAZWA PROJEKTU

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60

AKTUALNOŚCI